Bảng báo giá điện thoại cũ

Ngày đăng: 05-11-2020 | 3:44 PM | 3670 Lượt xem | Người đăng: Admin

Giới thiệu về chúng tôi

Chính sách bảo hành iP chi tiết xem tại đây

Tại sao sản phẩm Shop bán rẻ hơn các siêu thị

Giá iP mới các bạn xem tại đây

Lưu ý

Đối với iP cũ. Để khách hàng an tâm sử dụng. 3 ngày đầu không ưng, không thích, không phù hợp trả lại không mất phí (Bạn trả lại mà không mất đồng nào). Bảo hành 6 tháng nếu lỗi đổi luôn máy khác (6 tháng 1 đổi 1). Bảo hành cả nguồn, cả pin, cả cảm ứng và màn hình. Chính sách bảo hành chi tiết xem tại Đây

Hướng dẫn đường đến ThanhTuyển tại đây

Hướng dẫn mua trả góp xem tại đây

Nếu cần tư vấn thêm bạn gọi

Trong giờ hành chính bạn gọi: 0969532009

Ngoài giờ hành chính bạn gọi: 0978923999

-iP 11 Pro Max 256g lướt các mầu 23tr900

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 9tr

...

-iP 11 Pro Max 64g lướt vàng xanh 22tr5

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 9tr

...

-iP 11 Pro Max 64g lướt đen trắng 21tr8

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 9tr

...

-iP 11 128g Lướt Xanh, trắng. Trả thẳng 16tr6

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 4tr650

...

-iP 11 128g Lướt đỏ, đen, tím. Trả thẳng 15tr6

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 4tr650

...

-iP 11 64g Lướt Xanh, trắng. Trả thẳng 15tr6

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 4tr650

...

-iP 11 64g Lướt đỏ, đen, tím. Trả thẳng 14tr6

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 4tr650

...

-Xs Max vàng 256g cũ Đẹp Keng 16tr5

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 5tr

...

-Xs Max Đen Trắng 256g cũ Đẹp Keng 15tr9

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 4tr5

...

-iP Xs Max Vàng 64g cũ Đẹp Keng 14tr5

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 4tr

...

-Xs Max đen, trắng 64g cũ Đẹp Keng 13tr9

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 3tr...

 

-iP Xs Vàng  256g cũ Đẹp Keng 13tr1

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr8

...

-iP Xs Đen  256g cũ Đẹp Keng 12tr5

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr450

...

-iP Xs Vàng  64g cũ Đẹp Keng 12tr3

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr8

...

-iP Xs Đen  64g cũ Đẹp Keng 11tr5

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr450

...

-iP Xr các mầu 128g cũ Đẹp, bản QT

-11tr, hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr250

...

-iP Xr các mầu 64g cũ Đẹp Keng, bản QT

-10tr5, hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr250

...

-iP X 256g các mầu bản QT cũ Đẹp Keng 11tr6

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr6

...

-iP X 64g các mầu bản QT cũ Đẹp Keng 10tr6

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr3

...

-iP8 plus 256g các mầu bản QT lướt 9tr9

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 3tr

...

-iP8 plus đỏ, vàng 64g bản QT cũ Đẹp Keng 8tr6

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 3tr

...

-iP8+ đen,Trắng 64g bản QT cũ Đẹp Keng 8tr3

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 3tr

...

-iP8 Vàng, Đỏ 256g bản QT cũ Đẹp Keng 6tr6

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

...

-iP8 Đen, trắng 256g bản QT cũ Đẹp Keng 6tr4

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

...

-iP8 Các mầu 64g bản QT cũ Đẹp Keng 5tr9

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

...

-iP7+ 128G Đỏ, vàng. bản QT cũ Đẹp Keng 7tr3

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

...

-iP7+ 128G Đen, hồng. bản QT cũ Đẹp Keng 7tr

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

...

-iP7+ 32G Vàng bản QT cũ Đẹp Keng 6tr6

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

...

-iP7+32g Đen, hồng. bản QT cũ Đẹp Keng 6tr3

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

...

-iP7 128G Đen, T bản QT cũ Đẹp Keng 4tr6

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

...

-iP7 32G Đen bản quốc tế cũ Đẹp Keng 4tr1

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

-iP6s plus 64G Vàng bản QT cũ Đẹp 4tr9

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

-iP6s plus 64G Đen, H,T bản QT cũ Đẹp 4tr6

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

-iP6s plus 32G Vàng bản QT cũ Đẹp 4tr6

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

-iP6s plus 32G Đen, H,T bản QT cũ Đẹp 4tr3

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

...

-iP6s+ 16G Vàng bản QT cũ Đẹp Keng 4tr2

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

...

-iP6s+ 16g Đ,T,Hồng bản QT cũ Đẹp Keng 3tr9

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

...

-iP6s 64G, Vàng bản QT cũ Đẹp Keng 3tr7

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

...

-iP6s 64G, Trắng, H bản QT cũ Đẹp Keng 3tr5

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

...

-iP6s 32G, Vàng bản QT cũ Đẹp Keng 3tr3

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

...

-iP6s 32G, Trắng, H bản QT cũ Đẹp Keng 3tr1

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 0đ

 ...

Shop bán loại tốt chứ ko bán loại rẻ. Nếu không phù hợp Shop xin lỗi đã làm phiền ạ

Chỉ Đường đến ThanhTuyển tại đây

……………

Thanh Tuyển Mobile

90-Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam

Hỗ trợ sửa chữa: 098 453 1983

Hỗ trợ trả góp: 096 953 2009

Phụ kiện: 0976 923 999

 

 Chia sẻ
 Xem thêm: ,

ZaloZalo MessengerMessenger Gọi ngayGọi ngay