Báo Giá iP 6s, 6s plus, 7, 7plus, 8, 8plus, X, Xs, Xr, Xs Max, 11, 11 pro, 11 pro max 0978923999

Ngày đăng: 29-03-2018 | 8:32 AM | 60570 Lượt xem | Người đăng: Admin

Giới thiệu về chúng tôi

Chính sách bảo hành iP chi tiết xem ở đây

Tại sao sản phẩm Shop bán rẻ hơn các siêu thị

Giá iPhone mới các bạn xem tại đây

Lưu ý!

Để khách hàng an tâm sử dụng. Bạn được dùng thử 30 ngày (Bao test 30 ngày). Nếu bạn không ưng, không thích không phù hợp bạn được đổi luôn máy khác. Bảo hành 6 tháng nếu lỗi cũng đổi luôn máy khác (6 tháng 1 đổi 1). Bảo hành cả nguồn, cả pin, cả cảm ứng và màn hình. Chúng tôi bảo hành tất cả các lỗi phát sinh do nhà sản xuất. Chính sách bảo hành chi tiết xem tại Đây

Hướng dẫn đường đến ThanhTuyển tại đây

Hướng dẫn mua trả góp xem tại đây

Nếu cần tư vấn thêm bạn gọi

Trong giờ hành chính bạn gọi: 0969532009

Ngoài giờ hành chính bạn gọi: 0978923999

-iP 11 Pro Max 256g đẹp keng Trắng, Vàng 21tr3

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 9tr

...

-iP 11 Pro Max 64g đẹp keng xanh, đen 18tr9

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 8tr

...

-iP 11 Pro Trắng 256g đẹp keng 17tr3

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 8tr

...

-iP 11 Pro Vàng 256g 99% 16tr3

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 7tr

...

-iP 11 Pro Vàng,Xanh 64g đẹp keng 16tr5

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 7tr

...

-iP 11 Pro Đen pin 92% 64g đẹp keng 15tr5

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 7tr

...

-iP 11 64g Đẹp keng trắng, Xanh Trả thẳng 14tr

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 4tr5

...

-iP 11 64g Đẹp keng Đen, đỏ Trả thẳng 13tr5

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 4tr5

...

-Xs Max vàng 256g cũ Đẹp Keng 13tr2

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 4tr

...

-Xs Max Đen, trắng 256g cũ Đẹp Keng 12tr5

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 4tr

...

-iP Xs Max Vàng 64g cũ Đẹp Keng 12tr

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 4tr

...

-Xs Max đen, trắng 64g cũ Đẹp Keng 11tr5

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 3tr

...

-iP Xs Vàng  256g cũ Đẹp Keng 10tr3

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr8

...

-iP Xs Đen, trắng 256g cũ Đẹp Keng 9tr9

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr450

...

-iP Xs Vàng  64g cũ Đẹp Keng 9tr1

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr8

...

-iP Xs Đen, Trắng  64g cũ Đẹp Keng 8tr7

-Bản QT, Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr450

...

-iP Xr đen 64g cũ Đẹp Keng, bản QT

-8tr, hộp, sạc, ốp, dán (Ko tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr250

...

-iP X 256g các mầu bản QT cũ Đẹp Keng

-8tr8 Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr6

...

-iP X 64g các mầu bản QT cũ Đẹp Keng 7tr9

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr3

...

-iP8 plus 256g các mầu bản QT đẹp keng 7tr7

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr

...

-iP8 plus đỏ, vàng 64g bản QT cũ Đẹp Keng

-7tr1 Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr

...

-iP8+ đen,Trắng 64g bản QT cũ Đẹp Keng 6tr9

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 2tr

...

-iP8 các mầu 256g bản QT cũ Đẹp Keng 5tr3

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 1tr2

...

-iP8 Các mầu 64g bản QT cũ Đẹp Keng 4tr8

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 1tr1

...

-iP7+ 128G Đỏ, vàng. bản QT cũ Đẹp Keng 6tr3

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 1tr5

...

-iP7+ 128G Đen, T, H. bản QT cũ Đẹp Keng 5tr9

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 1tr5

...

-iP7Plus 32G Vàng bản QT cũ Đẹp Keng 5tr5

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 1tr4

...

-iP7+32g Đen, hồng. bản QT cũ Đẹp Keng 5tr3

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 1tr4

...

-iP7 128G đỏ, đen bản QT cũ Đẹp Keng 4tr3

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 1tr

...

-iP7 32G Vàng bản quốc tế cũ Đẹp Keng 3tr9

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 1tr

...

-iP7 32G Đen, t, hồng bản QT cũ Đẹp Keng 3tr7

-Đủ hộp, sạc, ốp, dán (Không tai nghe)

-Có bán trả góp, Trả trước từ 1tr

-iP6s plus 64G Vàng bản QT cũ Đẹp 4tr4

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 1tr3

-iP6s plus 64G Đen, H,T bản QT cũ Đẹp 4tr2

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 1tr

-iP6s plus 32G Vàng bản QT cũ Đẹp 4tr1

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 1tr

-iP6s plus 32G Đen, H,T bản QT cũ Đẹp 3tr9

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 1tr

...

-iP6s+ 16G Vàng bản QT cũ Đẹp Keng 3tr3

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 1tr

...

-iP6s 64G, Vàng bản QT cũ Đẹp Keng 3tr1

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 800k

...

-iP6s 64G,Đen, Hồng bản QT cũ Đẹp Keng 3tr

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 700k

...

-iP6s 32G Vàng  QT cũ Đẹp Keng 2tr9

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 600k

...

-iP6s 32G,Sám, Hồng QT cũ Đẹp Keng 2tr8

-Đủ hộp, sạc, tại nghe, ốp, dán cường lực

-Có bán trả góp, Trả trước từ 600k

   ...

Chỉ Đường đến ThanhTuyển tại đây

 ……………

Địa Chỉ Cửa hàng xem giá bán các loại máy điện thoại apple iphone 5, 5s  6, 6 plus , 6s 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8plus iPhone x, xs, xs max, xr chính hãng bản quốc tế mới và cũ giá rẻ bao nhiêu tiền. Mua đt ip xách tay trả góp 16gb, 32gb, 64gb, 128gb, 256gb. Hiện nay giá của iphone fpt chính hãng, hoặc hàng thế giới di động mầu gold iphone 6 rẻ nhất là bao nhiêu. Tại Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam mua iphone ở đâu uy tín và giá tốt nhất

Thanh Tuyển Mobile

90-Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam

Hỗ trợ sửa chữa: 098 453 1983

Hỗ trợ trả góp: 096 953 2009

Phụ kiện: 0976 923 999

https://www.facebook.com/DienThoaiThanhTuyen 

 trả góp iPhone 11 pro Max, điện thoại iPhone 11, iPhone 11 pro Max cũ giá, bán iPhone 11 trả góp,

 Chia sẻ
 Xem thêm: ,

ZaloZalo MessengerMessenger Gọi ngayGọi ngay