Tôi cần có bao nhiêu tiền để mua trả góp

Ngày đăng: 26-07-2021 | 7:54 PM | 593 Lượt xem | Người đăng: Admin

Tôi cần có bao nhiêu tiền để mua trả góp?

   - Ví Dụ: Bạn muốn mua máy       

       - Từ 3tr đến 6tr thì bạn cần trả trước ít nhất là 0đ

       - Từ 6tr1 đến 8tr thì bạn cần trả trước ít nhất 1tr6

       - Từ 8tr1 đến 9tr thì bạn cần trả trước ít nhất 1tr8

       - Từ 9tr1 đến 10tr thì bạn cần trả trước ít nhất 2tr

       - Từ 10tr1 đến 11tr thì bạn cần trả trước ít nhất 2tr2

       - Từ 11tr1 đến 12tr thì bạn cần trả trước ít nhất 3tr

       - Từ 12tr1 đến 13tr thì bạn cần trả trước ít nhất 3tr3

       - Từ 13tr1 đến 14tr thì bạn cần trả trước ít nhất 3tr6

       - Từ 14tr1 đến 15tr thì bạn cần trả trước ít nhất 3tr8

       - Từ 15tr1 đến 16tr thì bạn cần trả trước ít nhất 4tr

       - Từ 16tr1 đến 17tr thì bạn cần trả trước ít nhất 5tr

       - Từ 17tr1 đến 18tr thì bạn cần trả trước ít nhất 5tr4

       - Từ 18tr1 đến 19tr thì bạn cần trả trước ít nhất 5tr7

       - Từ 19tr1 đến 20tr thì bạn cần trả trước ít nhất 6tr

       - Từ 20tr1 đến 21tr thì bạn cần trả trước ít nhất 7tr

       - Từ 21tr1 đến 22tr thì bạn cần trả trước ít nhất 7tr3

       - Từ 22tr1 đến 33tr thì bạn cần trả trước ít nhất 7tr6

       - Từ 23tr1 đến 24tr thì bạn cần trả trước ít nhất 8tr

       - Từ 24tr1 đến 25tr thì bạn cần trả trước ít nhất 8tr5

       - Từ 25tr1 đến 26tr thì bạn cần trả trước ít nhất 10tr

       - Từ 26tr1 đến 28tr thì bạn cần trả trước ít nhất 12tr

       - Từ 28tr1 đến 30tr thì bạn cần trả trước ít nhất 13tr

       - Từ 30tr1 đến 32tr thì bạn cần trả trước ít nhất 14tr

       - Từ 32tr1 đến 36tr thì bạn cần trả trước ít nhất 15tr

 

Hướng dẫn chỉ đường tới shop ở đây

Bảng giá sản phẩm xem ở đây 

Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam

Hỗ trợ sửa chữa: 098 453 1983

Hỗ trợ trả góp: 096 953 2009

Phụ kiện: 0976 923 999

 

.

 Chia sẻ
 Xem thêm: ,

MessengerMessenger Gọi ngayGọi ngay

Sửa chữa và bảo hành. Từ 8h30 sáng đến 18h30 tối

Gọi 0984531983

Hướng dẫn mua hàng. Từ 8h sáng đến 21h tối

Gọi 0969532009

Quản lý Shop. Từ 8h30 sáng đến 20h30 tối

Gọi 0978923999